Editorial Team

Ketua Penyunting

Muniri

Muniri, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

Wakil Ketua Penyunting

Syafaah, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

Penyunting Pelaksana

Hafid

Hafid, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

Kholil Yasin

Kholil Yasin, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

 

Ach. Shobri, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

Ummu Kulsum

Ummu Kulsum, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

Hasan Fatoni, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

M. Zaini

Zaini, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

 Tata Usaha

Syamsudin, S.Pd.I., MM, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

Ahmad Syifa’, S.Pd.I, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

Mukimin, S.Pd.I, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

Siti Wamah, S.Pd.I, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia

Samuah, S.Pd.I, STAI Al-Hamidiyah Bangkalan, Indonesia